Setup

Denna sida beskriver den generella strukturen för hela siten som hanterar allt samt hur man gör för att skapa nya siter.

Struktur

Sveriges Konstföreningars tjänst för att erbjuda webbplatser till föreningar är byggd på WordPress Multisite. De viktigaste delarna hittas under ”Mina webbplatser” i toppmenyn och är följande:

Nätverksadmin: Här ifrån sköts alla generella inställningar för alla webbplatser, så som att uppdatera plugin, lägga till nya webbplatser, osv.

Konstföreningar: Detta är webbplatsen som möter besökaren om hen går in på www.konstforeningar.se Här finns (snart) en karta på alla föreningar och en lista över föreningar som har sin webbplats hos Sveriges Konstföreningar.

Manual: Det är den webbplats du besöker nu. Här kan du som admin skapa och redigera texter som förklarar för föreningarna hur de ska administrera sina sidor. Denna webbplats har allt sitt innehåll under ”Sidor”.

Mall: Denna webbplats används som grund för att skapa nya. Det är därför väldigt viktigt att tänka på att allt som görs här kommer kopieras till nya webbplatser automatiskt. Ändringar och tillägg här ska mao tänkas igenom noga.

 

Skapa subdomän

På Loopia: Klicka på Lägg till / Skapa … > Subdomän i högra spalten. Direkt efter du skapat subdomänen, klicka på den för att få fram inställningar, och välj där Vidarebefordra > Peka till annan domän i kontot och sätt mål till konstforeningar.se

Klona mall

Gå in på NS Cloner i vänstermenyn. Välj Standard Clone och mall.konstforeningar.se som källa.

Fyll i subdomänen (som redan ska vara skapad) och ett namn på siten.

Scrolla ner till sidan slut och klicka på Clone.

Klicka på Mina webbplatser i toppmenyn och verifiera att siten har skapats.

Gör inställningar

Klicka på Mina webbplatser i toppmenyn och gå in Adminpanel.

 

Bjud in redaktör

Gå in på Användare och Lägg till ny användare.

Fyll i mailadress och sätt roll till Redaktör. Ett mail med en inbjudan skickas till användaren som slussas vidare till sidan och får ett lösenord.

Aktivera formulär

Gå in på WPForms

Memorera ID som står i tabellen Shortcode för respektive formulär

Skriv in denna under Inställningar längs ner

Gå tillbaka till WPforms

Gå in i respektive formulär och sätt rätt mailadress på Settings/Notifications